Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Catedra «DISCIPLINE TEHNICE ȘI AGRONOMICE DE SPECIALITATE»

Despre catedre

Șef  de  catedră – Cercas Svetlana

Numele, prenumele Disciplina predată Grad didactic
Cercas Svetlana Discipline agronomie I
Lambru Andrei Discipline  tehnice
Getmancenco Nicolai Discipline  tehnice
Gordievscaia Tamara Discipline  tehnice Superior
Ianoglo Ivan Discipline agronomie I
Torlac Ivan Discipline tehnice I
Russu Nicolae Fizica /astronomia I
Buzan Valeriu Discipline  tehnice
Hadji Alla Discipline agronomie II
Bucicov Anatolie Discipline  tehnice II
Filiciacov  Pavel Discipline  sociale
Zârnescu Constantin Discipline  tehnice
Tulba Victor Discipline  tehnice