Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Catedra «DISCIPLINE TEHNICE ȘI AGRONOMICE DE SPECIALITATE»

Despre catedre

Șef  de  catedră – Cercas Svetlana

Numele, prenumele Disciplina predată Grad didactic Vechimea  în muncă
Cercas Svetlana Discipline agronomie I 14
Guțu Victor Discipline  tehnice Superior 42
Gordievschii Gheorghe Discipline  tehnice Superior 37
Gordievscaia Tamara Discipline  tehnice Superior 36
Ianoglo Ivan Discipline agronomie I 42
Torlac Ivan Discipline tehnice I 36
Russu Nicolae Fizica /astronomia I 30
Sircheli Petru Discipline  tehnice II 40
Hadji Alla Discipline agronomie II 12
Bucicov Anatolie Discipline  tehnice II 10
Filiciacov  Pavel Discipline  sociale 12
Zârnescu Constantin Discipline  tehnice
Tulba Victor Discipline  tehnice 1
Caraseni  Radion Discipline  tehnice
Pușca  Petru Discipline  tehnice 2
Stoianova Fedora Discipline  sociale