Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Catedra «INSTRUIRE PRACTICĂ»

Despre catedre

Șef  de  catedră -Iusin Euvghenii

Numele, prenumele Disciplina predată Grad didactic
Iusin Euvghenii Discipline tehice
Peicov Petru instruirea  practică , lăcătuș
Lugovscoi Nicolae instructor- maistru,  conducător  auto
Lugovscoi Vladimir maistru de instruire practică, strungar
Burca Fiodor laborant,  instruirea   practica,    sudor
Cioban Alexandru instructor- maistru, tractor
Cercas Iurie instructor- maistru,   combină
Ghetmancenco   Andrei                                    instructor- maistru,  conducător  auto
Uzun Vitalie instructor- maistru, tractor
Nedelcev Sergiu instructor- maistru, tractor
Jeju Vasile instructor- maistru, conducător  auto
Vasilioglo Ivan maistru de instruire  practică, electrician