Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Despre catedre

Catedrele:

 • Catedra  «DISCIPLINE  DE  PROFIL  REAL, LIMBI ȘI LITERATURA»
  -Șef  de  catedră – Tolmaci Alexandra
 • Catedra  «DISCIPLINE  SOCIO – UMANE  ȘI  EVIDENȚA  CONTABILĂ»
  -Șef  de  catedră – Todorova Natalia
 • Catedra  «DISCIPLINE  TEHNICE ȘI AGRONOMICE DE SPECIALITATE»
  -Șef  de  catedră – Cercas Svetlana
 • Catedra  «INSTRUIRE  PRACTICĂ»
  -Șef  de  catedră – Torlac Ivan
 • Catedra  « CATEDRA  DIRIGINȚILOR  DE  GRUPĂ  ȘI  PEDAGOGILOR  SOCIALE »
  -Șef  de  catedră – Bucicova  Jana