23 APRILIE ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII, ZIUA BIBLIOTECARULUI

28.05.2021
Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Книга – это предмет, сопровождающий человечество с давних времен.

Поэтому то, что люди придумали хранилища для книг, неслучайно. Наши далекие предки стремились сохранить накопленную за столетия мудрость и передать её нам – потомкам. Современный человек эту традицию продолжает сохранением библиотек.

Библиотека это место, собирающее и осуществляющее хранение произведений печати и письменности для общественного пользования, а также ведущее справочно-библиографическую работу.

Misiunea Bibliotecii CTA din Svetlîi constă în dezvoltarea, organizarea, comunicarea fondului de carte; asigurarea accesului liber la colecțiile sale în scop de informare, educare, studiu, cultură.

Biblioteca colegiului este parte integrantă a instituției de învățămînt, care deține resurse necesare pentru utilizatori (cadre didactice, elevi, personal auxiliar) pentru informare, educare, studii, cultură.

Biblioteca dispune de o colecţie variată şi coerentă. În organizarea fondului de carte s-a pus accent pe următoarele atribute: persistenţă (destinat păstrării pe o perioadă cât mai îndelungată, în funcţie de valoarea documentului şi uzualitate (frecvent utilizat).

În sala de lectură sunt amplasate: fondul de referinţe; o parte din fondul de cărţi de cultură generală şi de specialitate; documentele normative .

Fondul de carte a Bibliotecii la data de 01. 01.2021 constituie 57957 unități materiale. (3949 titluri) în sumă de 367711,64 lei.

Colecţia bibliotecii include diverse categorii de documente: cărţi, publicaţii periodice şi seriale, autoreferate, documente electronice.

Anual colecţiile bibliotecii se completează în mediu cu 200 volume / 30 titluri noi şi sunt acoperite abonamente pentru 7 titluri de publicaţii periodice.

В настоящее время всё большее количество книг оцифровываются и хранятся на электронных носителях. И в связи с тем, что внедрено дистанционное образование библиотека колледжа создала отдельный аккаунт, для доступности учебного материала учащимися. Электронным форматом фонда библиотеки пополняется гугл диск аккаунта.

Выражаем огромную благодарность заведующей библиотекой Луговской Любовь Георгиевне и библиотекарю Марченко Анне Петровне, которые своим каждодневным трудом приобщают читателей к богатствам человеческой цивилизации через книгу