STAGIU DE PRACTIĂ

12.08.2021
Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi
CTA SVETLÂI: STAGIU DE PRACTICĂ LA ”CENTRUL TEHNIC” DIN OR. CEADÂR-LUNGA
Ivan Tabunșcic își urmează studiile la specialitatea ”Mecanică agricolă” în cadrul Colegiului Tehnic Agricol din Svetlăi. Recent, el și-a efectuat stagiul de practică la ”Centrul Tehnic” din or. Ceadâr-Lunga, care numără printre genurile de activitate instalarea, repararea şi întreținerea mașinilor și a utilajelor pentru agricultură și silvicultură.
Stagiul de practică tehnologică, care a avut drept finalitate dezvoltarea abilităților de prelucrare a solului, de însămânțare și de reparare a utilajului, a fost ghidat și monitorizat de Anatolie Bucicov, din partea instituției de învățământ, și Constantin Caraivanov, inginer șef al ”Centrului Tehnic”.
Colaborarea dintre colegiu și ”Centrul Tehnic”, în vederea efectuării de către elevi a instruirii practice la întreprindere, durează de mai multă vreme. În 2020, aceasta și-a consolidat statutul, grație participării reprezentanților școlii și ai agentului economic la un program de formare de mentori, derulat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, orientat spre perfecționarea competențelor de organizare și desfășurare a stagiului de practică.
Proiectul DevRAM, Partea I își propune să contribuie la sporirea capacității de afirmare a sectorului pe piața internă şi cea externă, precum şi a capacității instituțiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, așa încât oferta educațională să asigure necesitățile pieței muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate. Unul dintre obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea imaginii învățământului agricol și orientarea în carieră în instituțiile din învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar.
@Susține educația agricolă!