Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

La 22 noiembrie 1963 în conformitate cu Ordinul nr. 495 al Ministerului Agriculturii, în    oraşelul Svetlîi, în baza tehnicumului de mecanizare Hînceşti şi a sovhozului „Cealîc”, o unitate importantă în domeniul viticulturii de la sudul republicii, a fost fondat sovhozul – tehnicum moldovenesc de mecanizare a agriculturii.
Pe parcursul anilor de activitate a instituţiei de învăţămînt, au fost pregătiţi specialişti în diverse domenii: tehnici – mecanici; automecanici, agronomi, marketologi, contabili.
Din anul 1992 instituţia de învăţămînt se numeşti Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, subordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Colegiul a fost acreditat în perioada 9 noiembrie până la 13 decembrie 2004 de către  comisia de evaluare academică şi acreditare. În baza Hotărârii Colegiului Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 3.5.5 din septembrie 2005 Colegiului i să oferit Certificat de acreditare, Seria AC nr. 0102.
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate de stat, menită să asigura pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, cât şi ramuri ale economiei naţionale ale Republicii Moldova.
Colegiul dispune de un bloc de studii, care include 44 cabinete şi laboratoare, sală pentru sporturi, bibliotecă cu sală de lectură, sală de festivităţi. Suplimentar este un bloc auxiliar pentru lucrările practice şi de laborator şi 2 ateliere didactice pentru practicile de instruire la: lăcătuşărie, prelucrări mecanice, sudare, forjare.
Colegiul dispune de 2 cămine bine amenajate pentru elevii veniţi din alte localităţi, cu odăi pentru meditaţie, centru medical, baie cu duşuri, bucătării. O cantină pentru 160 de locuri asigură alimentaţia elevilor la preţuri accesibile.
Colegiul dispune de Staţiune didactico – experimentală cu suprafaţa            de 400 ha terenuri agricole, din care: 222 ha – teren arabil; 7,31 ha – livezi,               67 ha – vii ş.a.
Staţiunea este dotată cu utilaj modern care asigură totalmente realizarea tehnologiilor progresive, prevederilor ştiinţelor agricole, ce îi permite să obţină rezultate înalte economico – financiare şi, astfel, să fie o gospodărie – model în zona respectivă a republicii.
O atenţie deosebită se acordă dezvoltării bazei tehnico – materiale a cabinetelor şi laboratoarelor didactice, pentru ce se alocă impunătoare surse financiare provenite din buget, mijloacele speciale ale Colegiului, precum şi din donaţii. O bună parte din materialele didactice, inclusiv instalaţii de laborator se proiectează şi se confecţionează din către elevi, membri ai cercurilor pe discipline şi de creaţie tehnică.

Colegiul dispune de un centru de întreţineri tehnice a tractoarelor şi setul de utilaje pentru diagnosticare. Pentru scopuri didactice Colegiul are tehnica necesară: Tractoare T-150, MTZ-80, MTZ-82, „Ferghison”, automobile: CAMAZ, ZIL-130, GAZ-153, GAZ-24.

Pentru specialitatea Transport auto colegiul are utilaje: ridicător auto, stand de balansare, aparat reglarea semnalizării optice la automobile.