Managementul calității

 

Менеджмент в образовании представляет собой управление образовательными учреждениями в условиях модернизации системы общего и профессионального образования.

Система менеджмента качества (СМК) в учебном заведении охватывает всю его деятельность, не только учебную. СМК в учреждении образования, как и система менеджмента качества в любой другой организации, рассматривает всю технологическую цепочку деятельности по процессам. Процессный подход, присущий международному стандарту СМК, четко регламентирует научно-исследовательские и аналитические работы, планирование и контроль качества образовательных услуг, внутренние аудиты, воспитательную работу, анализ рынка и оценку удовлетворенности потребителей, и управление жалобами.

СМК в образовании  несет ответственность за качество образовательных услуг, конкурентоспособность учебного заведения.

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 • reprezintă un ansamblu de activităţi coordonate efectuate în scopul orientării şi menţinerii unei organizaţii în ceea ce priveşte calitatea;
 • înseamnă evaluarea reală a potenţialului şi îmbunătăţirea performanţei, nu crearea unei impresii bune în contextul mediului extern al organizaţiei;
 • este un mod de conducere, bazat pe calitate şi pe participarea tuturor membrilor instituţiei ÎPT, avînd drept scop eficienţa activităţii pe termen lung, obţinută prin asigurarea așteptărilor beneficiarilor şi incluzând realizarea de beneficii pentru ÎPT în general şi în particular pentru membrii instituţiei şi comunităţii.

În cazul ÎPT, managementul calităţii se referă la principalele componente ale activităţii:

 • Calitatea procesului educaţional;
 • Calitatea resurselor umane şi materiale;
 • Calitatea activităților manageriale;
 • Calitatea proiectelor comunitare

Managementul calității include toate activitățile pe care organizațiile le desfășoară pentru a conduce, a monitoriza și a evalua calitatea procesului educațional.

 • formularea politicii și a obiectivelor calității;
 • controlul calității;
 • asigurarea calității;
 • și îmbunătățirea calității.

 

Șeful secției pentru  asigurarea calității  Olesea Bacarji 

(+373) 78569700     (+373) 68885231    olesiabakarji@gmail.com