Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Parteneriat social

Colegiul colaborează cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutul de Formare Continuă ş.a.

Profesorii disciplinelor de specialitate colaborează eficient cu specialiştii din întreprinderile în care se organizează practica elevilor, în vederea introducerii corectivelor în programele de studii, precum şi cu scopul efectuării stagiilor în producţie şi cercetărilor ştiinţifice.

O deosebită atenţie se acordă relaţiilor de parteneriat social cu părinţii – în vederea depistării şi situaţiilor de conflict; cu Centrul de sănătate – în vederea informării elevilor despre modul sănătos de viaţă, Comisarului de Poliţie – în vederea prevenirii şi depistării încălcărilor de ordin public; autoritatea publică locală – în vederea organizării activităţilor la nivel de comună.

Colegiul a încheiat acorduri de colaborare cu instituţii de producţie din ţară, pentru realizarea practicii de instruire, tehnologică şi de absolvire: SRL „Centru tehnic Ceadâr – Lunga”, „Budjacagrotehservis”, „Volan – Autotrans”, SRL „Agrogled” ş.a.

Aceste instituţii servesc ca baze de instruire practică a elevilor, pentru lucrul experimental şi de cercetări ştiinţifice, de perfecţionare a cadrelor didactice.

Elevii Colegiului participă anual la olimpiadele şi concursurile organizate la toate disciplinele, unde demonstrează capacităţi înalte şi sunt înalt apreciaţi, fiind deţinători de premii şi diplome de onoare.

Agenţi economici

Forme de colaborare

Parteneri

Domeniul de activitate

Instruire, seminare, participarea la concursuri de proiecte. ONG „ECO-NET”,  „Agroimpuls” Activitatea anrepenorială, angajarea în cămpul muncii.
Stagii practice, excursii.

SRL „Centrul Tehnic Ceadîr-Lunga”

SRL „Agrogled” (Taraclia)

SRL „Farsmotor” (Comrat)-

Instruirea practică
Ateliere de lucru, lecţii publice, consultaţii.

SRL „Volan-Autotrans” (Taraclia)

SRL „Iug-Autotrans” (Taraclia)

Activitatea anrepenorială
Seminare, vizite în gospodăriile ţărăneşti, excursii. Asociaţia Fermierilor din Comrat ACSA. Instruirea practică
Lecţii publice, consultaţii Centrul Medicilor de Familie din c.Svetlîi, Comrat Extinderea serviciilor de sănătate.
Competiţii sportive zile sanitare. Primăria satului, Consiliul Raional Comrat. Protecţia mediului, promovarea modului sănătos de viaţă.
Training. SRL „Niteh” Pregătirea în domeniul antreprenoriatului.
Lecţii publice mese rotunde. Comisariatul raional de  poliţie. Depistarea încălcărilor de  ordin public.

 

Colegiul a primit oaspetele de onoare din Germania, d-l Bartles Hartvig, reprezentantul slujbei  marelor experți (Germania, Bon) cu întrebarea Perfecționarea învățământului practic, specialitatea «Аgronomia», în baza stației de studii – experimentale a colegiului.