Catedra «DISCIPLINE DE PROFIL REAL, LIMBI ȘI LITERATURA»

Despre catedre

Șef  de  catedră – Tolmaci Alexandra

 

 

Numele, prenumele Disciplina predată Grad didactic
Belev  Vasile Limba germană Superior
Vera  Sîrbu Limba și literatura română
Tatar Eugenia Limba și literatura română I
Mironova Maria Matematica II
Matiușina Oxana Limba și literatura rusă
Constantinova Elena Matematica II
Russu  Svetlana Limba și literatura română II
Tolmaci Alexandra Limba și literatura rusă II
Popa Olga Informatica II
Jeju Ivan Fizica/Informatica I
Calioglo Elena Limba engleză
Dimova Aliona Limba engleză
Kharciu Olga Matematica
Cara Nina Limba și literatura română II
Cebanova Tatiana
Stefu Marina Limba engleză
Tatar  Victor Informatica II