Conferința de totalizare a rezultatelor desfășurării practicii tehnologice.

02.11.2022
Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Conferința de totalizare a rezultatelor desfășurării practicii tehnologice.

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Conferința de totalizare a rezultatelor desfășurării practicii tehnologice.

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Conferința de totalizare a rezultatelor desfășurării practicii tehnologice.

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Conferința de totalizare a rezultatelor desfășurării practicii tehnologice.

Conferința de totalizare a rezultatelor desfășurării practicii tehnologice.
26 octombrie 2022
Elevii anului IV, specialitățile «Mecanica agricole», «Agronomie» au participat la conferința de totalizare a rezultatelor desfășurării practicii tehnologice.
La conferință au participat și mentorii practicii, reprezentanți ai întreprinderilor agricole «Agrogled» or. Taraclia, «Lănd protecșion» or. Cahul, «DiazTeh» or. Strășeni.
Elevii s-au împărtășit cu cei prezenți referitor la modalitatea de desfășurarea practicii, succesele obținute și problemele cu care s-au confruntate parcursul practicii.
Mentorii practicii, la rândul său, au menționat abilitățile și deprinderile profesionale ale elevilor stagieri și au accentuat unele momente referitoare la revizuirea de către profesori a competențelor profesionale formatași racordarea lor la cerințele pieței.