«Cel mai competent mecanic»

25.10.2022
Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

«Cel mai competent mecanic»

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

«Cel mai competent mecanic»

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

«Cel mai competent mecanic»

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

«Cel mai competent mecanic»

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

«Cel mai competent mecanic»

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

«Cel mai competent mecanic»

În perioada 20-21 octombrie 2022 în incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca s-a desfășurat etapa republicană a concursului «Cel mai competent mecanic» pentru anul 2022, la care au participat elevii anului IV a specialității «Mecanica agricolă», din instituțiile de învățământ a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Din Colegiul Tehnic Agricol Svetlîi la Concurs au participat: Codjebaș Dumitru, care a obținut locul II, și Corcimar Dumitru, care a fost decernat cu diplomă de onoare pentru participare. .
Pentru pregătirea calitativă a concursanților din Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, exprimăm recunoștință profesorilor și maiștrilor-instructori pentru efortul depus.
De asemenea aducem sincere mulțumiri Serviciului cercetare, învățământ și consultanță în agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în colaborare cu Centrul Metodic pentru Învățământ pentru organizarea acestui eveniment. Instituției gazdă, pentru ospitalitate, pentru vizita obiectivelor de patrimoniu din Soroca și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea Concursului. Comisiei de jurizare, pentru evaluarea obiectivă a rezultatelor participanților.