MOBILITATEA ACADEMICĂ

02.02.2021
Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

MOBILITATEA ACADEMICĂ

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

MOBILITATEA ACADEMICĂ

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

MOBILITATEA ACADEMICĂ

Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

MOBILITATEA ACADEMICĂ

În cadrul programului de parteniriat educațional (mobilitatea academică) elevii anului IV, specialitatea ”Electrificarea agriculturii” au fost prezenți la lecția- online desfășurată de profesorul Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, Pușcaș Valeriu. Domnul Valeriu în cadrul disciplinei ”Producerea, transportul și distribuția energiei electrice”grație competenței sale profesorale, a reușit activ să-i implice pe elevi în procesul de învățare. Profesorul reușit a îmbinat diverse forme și tehnici de predare, demersul educațional a decurs la un înalt nivel științific. Astfel de forme de cooperare dintre instituții de învățământ sunt binevenite și produc un împact pozitiv asupra elevilor. Echipei manageriale a colegiului în frunte cu directorul Constantin Nesterenco și domnului Valeriu Pușcaș aducem sincere mulțumiri de cooperare și parteneriat educațional.
В рамках программы образовательного партнерства (mobilitatea academică) с учащимися четвертого курса специальности «Электрификация сельского хозяйства» Аграрно-технического колледжа, Светлый преподаватель электротехнических дисциплин Аграрно-технического колледжа, Сороки Пушкаш Валерий провёл в режиме онлайн занятие по дисциплине «Производство, передача и распределение электрической энергии». Такая форма организации занятий в рамках сотрудничества между нашими учебными заведениями посредством современных информационных технологий вызвала у учащихся живой интерес. Преподаватель, имея отличную профессиональную и методическую подготовку, изложил учебный материал темы доступно, последовательно, научно, наглядно, тесно связывая его с жизнью. Выражаем благодарность Пушкаш Валерию, а также менеджерской команде в лице директора Нестернеко Константина Михайловича.