Admitere

23.07.2020
Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Luni – Vineri  de  la 8.00  până la 17.00;
Întrerupere de la 12.00  până la 14.00;
Sâmbăta – de  la 8.00   până la 12.00;
Duminică – zi de odihnă.

Inscrierea la concursul de admitere se face în baza actelor:
1.  Actul de studii în original
2.  Buletinul de identitate sau  adeverinţa   de  naştere (pentru candidaţi care n-au atins vîrsta de 16 ani)
3.  6 fotografii 3 x 4
4.  Сertificat de vaccinare.

Adresa Colegiului: MD 3822, mun.Comrat, s.Svetlîi, str. Lenin 22 .
Telefon de contact:  0 /298/ 62 – 260, 068885231
E-mail:   admiteresvetlii@gmail.com