ATENȚIE CONCURS !

09.03.2023
Colegiul Tehnic Agricol Din Svetlîi

Consiliul Republican de Atestare anunță concursul de selecție a evaluatorilor-experți  pentru completarea și actualizarea Registrului de evaluatori-experți pe disciplinele școlare și de profil.

https://mecc.gov.md/ro/content/atentie-concurs-426

 

Data limită de depunere a dosarului: 14 martie 2023.

Dosarele se vor depune pe suport de hârtie la Ministerului Educației și Cercetării, Secția managementul documentelor, bir. 330, str. Piața Marii Adunări Naționale 1, mun. Chișinău.

Date de contact: tel. 0(22) 23 27 21, 0(22) 23 35 50.